Ажилтнуудаа урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулав

 In Шинэ мэдээ

МГБССН-ийн “Гэр бүл” эмнэлгээс ажилтнуудынхаа дунд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулж ЭХО оношилгоо, бусад шинжилгээнд хамрууллаа.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search