МГБССН-ийн Баянхонгор аймаг дахь салбар анх 1998 онд НҮЭМ-ийн кабинетийг түшиглэн эмэгтэйчүүдийн их эмч Я.Хишигхүүгийн санаачилгаар 30 гишүүнтэй, сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан. ТББ болон бэхэжсэн цагаас хойш эдүгээ хүртэл салбарын үйл ажиллагаа өргөжин тэлж, одоо нийт 52 сайн дурын гишүүнтэй Бөмбөгөр, Заг сумуудад дэд салбартай, Удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх хорооны гишүүдтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

САЛБАРЫН БАЙРШИЛ

img-salbar
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search