БЗДХ, ХДХВ/ДОХ-ын мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулав

 In Шинэ мэдээ

Нийслэл болон орон нутгийн нийгмийн эрүүл мэндийн 50 мэргэжилтнүүдийн дунд бэлгийн замаар дамжих халдвар, ХДХВ/ДОХ-ын мэдлэг ур чадвар эзэмшүүлэх сургалтыг Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй хамтран Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгээс зохион байгуулав.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search