ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ХҮНИЙ ЭРХИЙН НЭГ ИНДЭРТ ТАЙЛАНГАА илгээв

 In Шинэ мэдээ

Монголын Гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгээс Хүний эрхийн төлөв байдлын илтгэлд /UPR/-д “Монгол дахь гэр бүл төлөвлөлтийн өнөөгийн нөхцөл байдал, жирэмслэхээс хамгаалах арга хэрэгслийн хангагдаагүй хэрэгцээ, бэрхшээл”-ийн талаарх тайлангаа илгээлээ. Женевт болох байсан хурал коронавирусээс болж хойшлогдсон хэдий ч та бүхэн ДООРХ ЛИНКЭЭР ОРЖ тайлантай танилцаарай.
https://www.upr-info.org/en/review/Mongolia
https://www.upr-info.org/…/3._mongolian_family_welfare_asso…
UPR гэдэг нь ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ХҮНИЙ ЭРХИЙН НЭГ ИНДЭР.
НҮБ-ын гишүүн 192 улс орны иргэний нийгмийн байгууллагуудаас өөрийн улс оронд хүний эрхийн төлөв байдал ямар түвшинд байгаа болон эрхийг хэрхэн хангаж байгаа, ямар зөрчил гарч байгаа талаарх баримт, нотолгоо, судалгаатай МАШ ТОМ ТАЙЛАНГ UPR-т илгээдэг.

ТАЙЛАНД: Гэр бүл төлөвлөлтийн хангагдаагүй хэрэгцээ 2003-2013 онд 4.6 хувиас 16 хувь болж өссөн бол, энэ үзүүлэлт 2018 онд 22,6 хувь болтлоо өссөнийг харж болно. Энэхүү үзүүлэлтээс харахад манай улс эмзэг бүлэг болон зорилтот хүн амыг жирэмслэхээс хамгаалах арга хэрэгслээр хангахын тулд ЭМД-д өөрчлөлт оруулах, улсын эмнэлгүүдийн төсөвт суулгах зайлшгүй шаардлага тулгарлаа.

UPR-INFO.ORG

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/mongolia/session_36_-_may_2020/3._mongolian_family_welfare_association-ippf_stmt.pdf?fbclid=IwAR3ljJK3vCtfoAo5oO17McLJRuKMinN9OHpdlAt6w75kBqKYWD_tyVZcf0c

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search