ЗУНЫ АМРАЛТААРАА Ч САЙН ДУРААРАА АЖИЛЛАСААР

 In Шинэ мэдээ

ТООНОТ21 үндэсний хэмжээний төсөл

Хүүхдийн_хүчирхийллийн_эсрэг, архи_мансууруулах_бодисын хор_хохирлыг хүүхэд залуучуудад таниулах

Монголын_гэр_бүлийн_сайн_сайхны_нийгэмлэг_Төв_аймаг_дахь_салбарын дэргэдэх Өсвөрийн_эмч клубийн хүүхдүүдтэй хамтран нийгэмлэгийнхээ үйл ажиллагааг сурталчиллаа.

Өсвөрийн Эмч Клуб – MFWA Төв Аймаг

2022.08.17

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search