Иргэд 10 өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр дамжуулан жирэмслэхээс сэргийлэх аргуудыг тавиулах боломжтой боллоо

 In Шинэ мэдээ
Өнөөдөр манай нийгэмлэгээс Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй хамтран хэрэгжүүлэх Гэр бүл төлөвлөлтийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх #төслийн танилцуулах уулзалтыг Google meet-ээр хийлээ.
Төслөөр доорх 10 өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд жирэмслэхээс сэргийлэх аргуудын / #бэлгэвч, #ерөндөг, #суулгац, #тест, БЗДХ-ын тест г.м/ хангалтыг хийх, эмч мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах, сургах, иргэдэд #нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол олгох, мэдээлэл сурталчилгааны материалуудаар хангах зэрэг ажлуудыг хийнэ. Ингэснээр иргэд жирэмслэхээс сэргийлэх аргуудыг өрх дээрээсээ авах боломж бүрдэх юм.
👉БГД Гурван Санчир Өрхийн Эмнэлэг
👉БГД Бичил Манал
👉БГД Ашид-Амгалан Өэмт
👉Дархан-Уул Аминхолбоо ӨЭМТ
👉Дорнод Асралт-Үйлс ӨЭМТ
👉Өмнөговь Энхийн хүслэн ӨЭМТ /ЖТҮ/
👉Өвөрхангай НАРНЫ ДӨШ ӨЭМТ-ИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НҮҮР ХУУДАС
👉Орхон Нийцэл Өэмт
Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search