Нийгэмлэгийн Удирдах зөвлөлийн хурал болов

 In Шинэ мэдээ
Нийгэмлэгийн Удирдах зөвлөлийн ээлжит хурлаар 2019 оны жилийн, 2020 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан, санхүү, хөндлөнгийн аудитын тайланг хэлэлцэж, бусад холбогдох асуудлыг шийдвэрлэв. Мөн 2021 оны төлөвлөгөөг хэлэлцэв.
Хуралд нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч М.Батзориг тэргүүтэй #Өвөрхангай, #Өмнөговь, #Увс, #Төв, #Архангай, #Сүхбаатар, #Сэлэнгэ, #Улаанбаатар, #Дархан, #Булган аймгууд дахь нийгэмлэгийн салбаруудын төлөөлөгч гишүүд болон Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг-ийн эрхлэгч их эмч Т.Доржпүрэв болон ажлын алба оролцлоо.
2020.09.19 Улаанбаатар хот. Board members meeting of MFWA. ESEAOR, IPPF 19 september 2020. #mfwa #IPPF #ESEAOR_IPPF
Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search