Нөхөн үржихүйн насны хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдэд үзлэг, зөвлөгөө өглөө

 In Шинэ мэдээ
Манай улсын хэмжээнд 2016 оны байдлаар хөгжлийн бэрхшээлтэй 100,993 иргэд байгаа юм. Нийгэмлэгийн хувьд нөхөн үржихүйн насны хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг ялгаваргүйгээр тэгш хүртээмжтэй авахад онцгой анхаарал хандуулж, жил бүр үзлэг, шинжилгээг зохион байгуулдаг. Энэ жил нийгэмлэгийн Улаанбаатар хот дахь салбараас Баянгол дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамрууллаа.
Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search