Талархал гардууллаа

 In Шинэ мэдээ

МГБССН-ийн Өмнөговь салбар нь Өсвөр үеийн төвийн идэвхитэй ажиллаж буй манлайлагч Үе тэнгийн зөвлөгч, сургагч багш нарыг олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөрт Талархал гардуулан хүүхдийн бэлгээр шагнаж урамшууллаа. 2022-06-01 Даланзадгад

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search