Онлайн хичээлийг амжилттай эхлүүллээ

 In Шинэ мэдээ

Өмнөговь аймгийн ЭМГ, БОЭТ болон МГБССН-ийн Өмнөговь аймаг дахь салбар хамтран зохион байгуулж буй “Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын эх баригчдыг нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэхэд чадавхжуулах сургалт”-ын эхний онлайн хичээлийг Өмнөговь аймгийн 3 сумын эх баригч нарыг хамруулан “Гэр бүл” эмнэлгийн их эмч Ц.Мягмарзаяа зааж байна. Энэхүү сургалтаар ерөндөг, суулгац тавих, авах гардан үйлдлийг чадваржуулах дадлага хийгдэнэ. Дадлага сургалт 2020.06.12 хүртэл үргэлжилнэ.
MFWA is organizing online training on insertion and removal of IUDs and implants among midwives from Umnugobi branch in cooperation with the Umnugovi aimag Health department and Regional diagnostic treatment center. #SRH service #Covid19online training #MFWA

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search