Орхоны салбар шагнуулав

 In Шинэ мэдээ

🧚‍♀️🧚‍♀️БАЯРТАЙ МЭДЭЭ🧚‍♀️🧚‍♀️
Нийгэмлэгийн #Орхоны салбараас аймгийнхаа #Гэр бүл хүүхэд залуучуудын газартай хамтран 1+1 төслийг жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн. Төслийн хүрээнд зориолтот бүлгийн #өсвөр үе, #хүүхэд #залууст #нөхөн үржихүйн бэлгийн боловсрол олгож, #сэтгэлзүйн #зөвлөгөө өгөн ажилласан. Тус ажлын үр дүнг үнэлэн, аймгийн Засаг даргын тамгийн газраас манай салбарт “Шилдэг хамтын ажиллагаа”-ны шагналаар шагнасан баяртай мэдээ ирлээ.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search