“Охидын клубын уулзалт, сургалт”-ыг амжилттай зохион байгууллаа

 In Шинэ мэдээ
“Охидын клубын уулзалт, сургалт”-ыг амжилттай зохион байгууллаа.
Мөн сургалтанд хамрагдсан охидууд нийгэмлэгийн харьяа клубын загвараар ажиллаж үе тэнгийнхэндээ чиглэсэн олон шинэлэг ажлуудыг хийх талаар төлөвлөж багаар ажиллаа.
Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search