Сайн дурын идэвхтэн Г.Энхжаргал сургалт хийв

 In Шинэ мэдээ

Өмнөговь салбар дахь сайн дурын идэвхтэн Г.Энхжаргал бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв(БОЭТ)-ийн “Жирэмсэн эхчүүдэд зөвлөгөө өгөх кабинет”-тай хамтарч Жирэмсэн ээжүүдэд “Жирэмсний үеийн гэр бүлийн харилцаа, төрөх үеийн өвдөлтийг даван туулах сэтгэлзүй” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search