Сургалтанд амжилттай хамрагдлаа

 In Шинэ мэдээ

IPPF ESEAOR-ээс зохион байгуулсан Үйлчлүүлэгч төвтэй үйлчилгээ, чанартай тусламж үйлчилгээний үнэлгээг хэрхэн хийх, аргачлалыг нэвтрүүлэх сургалтанд амжилттай хамрагдлаа. Сургалтанд Олон улсын Гэр бүл төлөвлөлтийн холбооны (IPPF )гишүүн нийгэмлэгүүд болох Зүүн ба Зүүн өмнөд Ази, Номхон далайн бүсийн Индонез, Малайз, Монгол, Филиппин, Тайланд, Камбож, Лаос, Вьетнам, Мьянмар, Тайланд зэрэг 11 орны нийгэмлэгийн эмнэлгийн менежер, эмч нар оролцов. Тус сургалтанд Монголын Гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгийн менежер Х.Өнөрсайхан оролцов.

Манай нийгэмлэг 1994 оноос өнөөг хүртэл монгол улсын хүн амд тэр дундаа залуучуудад нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол олгох, алслагдсан орон нутгийн хүн амд чанартай тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажилласаар ирсэн билээ.

2022.10.21

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search