Сургалт зохион байгууллаа

 In Шинэ мэдээ

MFWA Төв аймаг дахь салбар Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Y-PEER Mongolia offical group-тай хамтран “Өсвөр үеийн үе тэнгийн сургагч” бэлтгэх сургалтыг 2023 оны 04-р сарын 14-15-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтаар

Бэлгийн болон НҮЭМ, эрх, БЗДХ, ХДХВ, ДОХ-ын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг олгож, бэлгийн чиг баримжаа ба хүйсийн баримжаа илэрхийлэлийн асуудлаар тодорхой ойлголт өгч нийгэм дэх ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулах чиглэсэн ажлыг зохион байгуулах ур чадвар эзэмшихэд туслах.

Гэр бүл төлөвлөлт болон жирэмслэхээс хамгаалах арга хэрэгсэл /ЖХАХ/-ийг оновчтой зөв сонгон хэрэглэх арга барилд суралцах.

Хувь хүн болон бүлгийн харилцааны чадвараа хөгжүүлэхэд нь тусалж, хүний эрх ба жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх.

Өсвөр үе, залуучуудад ээлтэй тусламж үйлчилгээг үзүүлэх орчинг бүрдүүлж дээрх үйл ажиллагаанд ҮТС нар өөрийн найз нөхөд, үе тэнгийн болон залуучуудаа тогтмол хамруулах, холбон зуучлах, 20 хүүхдийг үе тэнгийн сурагчаар бэлтгэгдлээ.

2023.04.17

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search