Төв аймгийн салбарын мэдээ

 In Шинэ мэдээ

Төв аймгийн Зуунмод хотод “Үе тэнгийн сургагч” бэлтгэх сургалтыг нийгэмлэгийн Тѳв аймгийн салбараас санаачилж, аймгийн ЭМГ, ГБХЗХГ, АНЭ-ийн Өсвөр үеийн клиниктэй хамтран 2019.10.31-11.01-ний өдрүүдэд амжилтай зохион байгууллаа. Сургалтад Зуунмод сумын Хүмүүн цогцолбор дунд сургууль, ерѳнхий боловсролын 4 болон 5-р сургууль, МСҮТ-ийн төлөөллѳѳс бүрдсэн нийт суралцагч 21 хүүхэд оролцож бэлтгэгдлээ. Мөн тэд 4 багаар ажиллаж 4 сэдвээр дадлага сургалт хийж 45 хүүхдийг анхныхаа сургалтанд хамрууллаа. Сургалтын хаалтын ажиллагаанд эцэг эхийн төлөөлөл, Сургалтыг нийгэмлэгийн менежер Ш.Галбадрах, Залуу гишүүн Ү-PEER мастeр сургагч багш Г.Сосорбарам нар чиглүүлж ажиллаа.
MFWA Төв аймаг дахь салбар

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search