Удирдах зөвлөлийн хурал болов

 In Шинэ мэдээ

Монголын Гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгийн Удирдах зөвлөлийн хурал 3 сарын 29-ний өдөр боллоо. Хурлаар үйл ажиллагааны тайлан, санхүү, хөндлөнгийн аудитын тайланг хэлэлцэж, бусад холбогдох асуудлыг шийдвэрлэв.

Хуралд нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч М.Батзориг тэргүүтэй Сэлэнгэ, Өвөрхангай, Дархан, Өмнөговь, Улаанбаатар, Булган, Увс, Төв, Архангай, Сүхбаатар аймгууд дахь нийгэмлэгийн салбаруудын төлөөлөгч гишүүд оролцсон. Нийгэмлэг нь анх 1994 онд байгуулагдсан бөгөөд 2015 онд Монголын хамгийн анхны НҮБ-д онцгой зөвлөлдөх статусыг авсан ТББ юм.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search