Хөвсгөлийнхнийг МЭДЭЭЛЛЭЭР цэнэглэлээ

 In Шинэ мэдээ

Дэлхийн банкны “Нийгмийн Эгэх Хариуцлагыг бэхжүүлэх тѳсѳл”, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ-Иргэдийн оролцоо тѳслийн хүрээнд Хѳвсгѳл аймгийн Мѳрѳн хотод бэлгийн цогц боловсрол, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн сурагч бэлтгэх 24 цагийн сургалтыг Монголын Гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг, Хөвсгөлийн Эрүүл мэндийн газар,  Хөвсгөлийн Хөгжил дэвшилд ТББ, “Хүний хөгжил нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд эрх ТББ-ын сүлжээ” хамтран амжилттай зохион байгууллаа.

Сургалтанд иргэд, ѳрх багийн ахлагч, ТББ, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын тѳлѳѳлѳл оролцсон нийт 25 хүн хамрагдсан юм. Сургалтыг Монголын Гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгийн Хөтөлбөрийн менежер Ш.Галбадрах, “Хүний хөгжил нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд эрх ТББ-ын сүлжээ”-ний зохицуулагч Б.Алтанчимэг нар явуулав.

#ДэлхийнБанк_MASAM
#Хүний_Хѳгжил_НҮЭМ_Эрх_ТББ_Сүлжээ
#МГБССН_mfwa 
#ХѳвсгѳлийнХѳгжилДэвшилд_ТББ

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search