Хөтөлбөрийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

 In Шинэ мэдээ

Монголын Гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг болон Энэтхэг улсын Гэр бүл төлөвлөлтийн нийгэмлэгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Төв аймаг дахь салбарын залуу гишүүн Э.Түвшинзаяа Энэтхэг улсын Гэр бүл төлөвлөлтийн нийгэмлэгийн залуучуудын хөтөлбөрийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

2023.04.20

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search