Чимээгүй алхалт зохион байгууллаа

 In Шинэ мэдээ

Хөдөлгөөнд нэгдсэн бүх байгууллагууд, ээжүүд, аавууд, оюутнууд, хүүхдүүд дээ талархал илэрхийлье.

Дэлхий нийтээрээ эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалахад анхаарал хандуулж байна.

Жендерийн тэгш бус байдлыг арилгах, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах, Хүчирхийллийг таслан зогсоох, шинэ үеийн соёлоор дамжуулан эрхийн мэдрэмжийг дээшлүүлэхэд олон нийтийг уриалан ‘Чимээгүй алхалт” зохион байгууллаа.

Хамтдаа уламжлалт сэтгэлгээ, хандлагаа өөрчлөн, жендерийн тэгш байдлыг хангахад ахиц гаргаж, илүү сайхан нийгмийг хамтдаа бүтээцгээе.

2023.03.15

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search