Шри Ланкийн сургалтад хамрагдаж байна

 In Шинэ мэдээ

Нийгэмлэгийн харьяа Гэр Бүл Эмэгтэйчүүдийн Эмнэлэг-ийн эх барих, эмэгтэйчүүдийн ахлах зэргийн эмч Ц.Мягмарзаяа “Шри Ланкийн гэр бүл төлөвлөлтийн нийгэмлэгт зохион байгуулагдаж буй (FPASL) “Сошиал энтерпрайз”-ийн туршлага судлах, дадлага хийх сургалтанд 10.12-ноос 11 сарын 08-ны хооронд оролцож байна.

#SocialEnterprise
#Internship
#IPPF
#FamilyPlanningAssociationofSriLanka

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search