“Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй ба үр дүнтэй харилцаа” сэдвээр сургалт авлаа

 In Шинэ мэдээ

Монголын Гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг болон Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн удирдлагууд болон эмч, ажилтнуудад “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй ба үр дүнтэй харилцаа” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Тус сургалтыг Анагаах ухааны болон Олон улсын нийгмийн эрүүл мэндийн магистр Д.Энхтуяа маш сонирхолтой  бөгөөд үр дүнтэй аргаар явуулсан юм.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search