Эх хүүхдийн үзлэгийг зохион байгууллаа

 In Шинэ мэдээ
Өвөрхангай аймаг дахь салбараас Аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвтэй хамтран нарийн мэргэжлийн эмч нарын баг 18 сум, 2 багт эх, хүүхдийн явуулын үзлэг, шинжилгээг зохион байгуулж байна. Энэ үеэр “Ирээдүйн босго” төвийн зөвлөгч сумдын өсвөр насны хүүхдүүдэд сургалт зохион байгуулж, зөвлөгөө өгч ажиллалаа.
Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search