Үе тэнгийн сургагч багш нар үе тэнгийнхэндээ мэдээлэл өглөө

 In Шинэ мэдээ

Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд “Үe тэнгийн сургагч”-аар бэлтгэгдсэн хүүхдүүд нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн асуудлаар олж авсан мэдлэг туршлагаа үе тэнгийнхээ найз нартаа хуваалцлаа.

Тэд дадлага сургалтаа үе тэнгийнхээ 120 сурагчдад амжилттай зохион байгууллаа.

#ӨсвөрҮеийнНөхөнҮржихүйнЭрүүлМэнд
#БэлгийнЗамаарДамжихХалдвар
#ГэрБүлТөлөвлөлт
#ЖирэмслэхээсСэргийлэхАргууд

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search