Өмнөговьд Үе тэнгийн 25 сургагч багшийг бэлдлээ

 In Шинэ мэдээ

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын ерөнхий боловсролын 1, 2 дугаар сургуулийн 8-9 ангийн 25 хүүхдэд МГБССН-ийн хөтөлбөрийн албаны менежер Ш.Галбадрах бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тухай ойлголт, мэдлэгийг өгч, үе тэнгийн сургагч багшаар бэлдэв. Ингэснээр тус үе тэнгийн сургагч багш нар маань сургуулийнхаа анги хамт олон, найз нөхөддөө мэдээллийг хүргэж ажиллах юм.

#UmnugoviProvince
#YouthTrainer
#ComprehensiveSexualityEducation

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search