Өртөөчилсөн сургалт хийлээ

 In Шинэ мэдээ

Төв аймгийн Хүмүүн цогцолбор дунд сургуулийн 8-9 ангийн 200 гаруй хүүхдэд Өсвөрийн эмч клубийн үе тэнгийн сурагчид Өртөөчилсөн сургалт хийлээ. Өртөөчилсөн сургалт маань таван бүлэг сэдвийг хамарсан бөгөөд сэдэв тус бүрээр оролцогчдод богино хугацаанд мэдээлэл өгөх мэдлэгийг шалгах, харилцан ярилцах, бүлгээр оролцох боломжийг олгож оролцооны аргаар зохион байгуулан ажиллаа.

2023.03.17

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search