15 салбарын дарга нарын сургалт эхэллээ

 In Шинэ мэдээ

Нийгэмлэгийн 15 аймаг дахь салбарын дарга нарын сургалтыг 2019.10.25-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Сургалтаар:

  • Төсөл бичих арга зүй
  • Хүний эрх, эрхэм чанар
  • Жендэрийн тухай ойлголтууд
  • Нийгмийн маркетингийн тухай ойлголтуудын талаар мэдээллийг салбар бүрийн мэргэжлийн багш нар зааж, харилцан туршлага солилцож байна.
Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search