ЧАДВАРЛАГ ХАМТ ОЛОН

Эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн чиглэлээр 20 гаруй жилийн туршлага бүхий чадварлаг хамт олон үйлчилж байна.

ОЛОНД ТАНИГДСАН ЭМНЭЛЭГ

Нөхөн үржихүйн насны нийт эмэгтэйчүүдийн 13% -д нь бид үйлчилгээгээ үзүүлсэн бөгөөд үйлчлүүлэгчдийн маань 54% нь 3-аас дээш удаа үйлчлүүлсэн байнгын үйлчлүүлэгчид байдаг.

БИД ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН

Олон улсад 2 удаа, Монгол улсад 3 удаа магадлан итгэмжлэгдсэн, стандартын дагуу чанартай тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна.

НАЙДВАРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид үйлчилгээндээ 4D эхо аппарат, эмэгтэйчүүдийн үрэвслийн угаалга, шарлага, озон эмчилгээний аппарат нэвтрүүлэх зэргээр сүүлийн үеийн оношилгооны тоног төхөөрөмжөөр байнга шинэчилэн сайжруулдаг.

СОНГОЛТ ХИЙХ ӨРГӨН БОЛОМЖ

Эмчилгээний даавартай ерөндөг, жирэмслэхээс хамгаалах 1,2,3 сарын тариа, охидын ерөндөг, суулгац зэрэг бүх төрлийн аргуудын үйлчилгээг та зөвхөн манай эмнэлгээс л авна.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search