0

Хөндлөнгийн гишүүн сонгон шалгаруулж авна

Монголын Гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгийн Удирдах зөвлөл, Хяналтын зөвлөлд сайн дурын Хөндлөнгийн гишүүн тус тус шалгаруулж авна. Нийгэмлэг нь 1994 онд байгуулагдаж, 1996 оноос Олон улсын гэр [...]