emneleg

Манай эмнэлгийг сонгон үйлчлүүлж буй та бүхэн “ГЭР БҮЛ” эмнэлэгт тавтай морилно уу.

Бид таны сонголт хийх эрхийг дээдэлсэн, сэтгэл ханамжтэй, ээлтэй үйлчилгээг үзүүлэх бөгөөд таны итгэлтэй зөвлөгч, сайн хамтрагч байх болно. Үйлчлүүлэгч болон ар гэрийнхэн  та бүхэн энэхүү журамтай танилцсанаар эмчилгээ үйлчилгээний талаар сонголт хийх боломжтой болно

“Гэр бүл” эмнэлгээр үйлчлүүлэгч та дараах эрхийг эдэлнэ

Get information

Get information on reproductive health services

Access to services

Age, sex, color, marital status, and non-discrimination based on residence

Optional

Reproductive healthcare, how to plan your family, and choose methods for contraception

Ensure safe delivery

Right to receive reliable reproductive healthcare

Retain private secrets

Secure and demand deposits of personal information during consultation and other services

Trust

Keep your personal information safe and confident that it does not spread

Respect

You have the right to be respected as a person

Comfortability

Comfortable environment

Confidentiality of services

All rights reserved

Expression of Opinion

Have the right to express your opinion on the service

Үйлчлүүлэгч та дараах зарчмыг баримтлах нь түргэн шуурхай, найдвартай үйлчилгээг авах боломжтой болно.

  1. Өөрийн эрүүл мэндийг дэмжих хамгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
  2. Эмнэлгийн ажилтнууд, үйлчлүүлэгчийг хүндэтгэн харилцаж, соёлтой үйлчлүүлэх
  3. Тусламж үйлчилгээ авч буй эмнэлгийн байгууллагын дотоод журмыг чанд биелүүлэх
  4. Өөрийн эрүүл мэндийн талаар эмнэлгийн мэргэжилтэнд шаардлагатай мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн өгөх
  5. Эмчилгээний заавар дэглэмийг чанд сахих ба ийнхүү сахин биелүүлэхэд бэрхшээл учирвал холбогдох эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд мэдээллэж, учрыг тайлбарлах
  6. Эмчилгээний заавар дэглэмийг баримтлахаас татгалзсан бол гарч болох сөрөг үр дагавар, хүндрэлийн хариуцлагыг өөрөө хүлээх тухайгаа бичгээр баталгаажуулах
  7. Хууль дүрмээр зөвшөөрөгдсөн төлбөртөй тусламж үйлчилгээ авсан бол үйлчилгээний төлбөрийг төлөх
  8. Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих болон нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хийгдэж буй нийтийг хамарсан үйл ажиллагаанд иргэнийхээ хувьд идэвхитэй оролцох
emneleg2
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search