Эмэгтэйчүүдийн үзлэг, эмчилгээ

Эмэгтэйчүүдийн злэг ( Гадна бэлэг эрхтнийг харж ажиглах, үтрээний толь тавьж үзлэг хийх, дотуур үзлэг хийж оношлох.
Үтрээний угаалга (Эмэгтэйчүүдийн гадна бэлэг эрхтэн, үтрээн хэсгийг озон агуулсан усан угаалга, озон агуулсан ууран угаалга болон шарлага бүхий цогц эмчилгээний аппарат)
НҮЭМ-ийн зөвлөгөө

Appointment
Та цагаа сонгоно уу!
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search