1. Бактерлогийн шинжилгээ авдаг уу? Ямар бэлтгэл хийх вэ?

 In

Авнаа, ямар нэг бэлтгэл шаардахгүй, шууд ирээд өгч болно. Бактерлогийн шинжилгээ нь өвчин үүсгэгчийг тодорхой илрүүлэхийн тулд тусгай орчин дээр ургуулах шинжилгээ тул хариу нь 3 хоногийн дараа гардаг. Ач холбогдол нь антибиотикт мэдрэг чанарыг үзсэнээр эмчилгээнд чухал байдаг. Төлбөр - 20,000₮

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search