8. Ерөндөг шууд тавиулж болох уу?

 In

Болно. Эмчийн үзлэгт ороод эмэгтэйчүүдийн үрэвсэлт өвчингүй тохиолдолд шууд тавиулна. Биений юм ирсэнээс хойш 3-5 хоногийн дотор тавиулахад тохиромжтой. Үрэвсэлтэй тохиолдолд тохирох эмчилгээг хийсний дараа тавиулна.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search