“ӨРТӨӨЧИЛСӨН СУРГАЛТ” ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

Энэхүү сургалт нь богино хугацаанд 5-10 сэдвээр оролцоонд суурилсан аргачлалаар мэдээлэл авах, өөрийн сонирхосон асуултуудад хариулт авах мэдээлэл сургалт сурталчилгааны материалаар хангагдах боломжийг олгодог. Нэг удаагийн үйл ажиллагааг 5-6 сургагч багш багаар хамтран зохион байгуулна. Мөн нэг өртөөнд 15-20 хүүхэд буюу 75-100 хүнийг 1 цагаас 1,30 минутын үйл ажиллагаанд хамруулах боломжтой. Сэдэвүүд нь. 1. Өсвөр үеийнхэний НҮЭМ, 2. Эсэн мэнд амаржихуй, 3. Гэр бүл төлөвлөлт болон ЖСАХ, 4. БЗДХ ба ХДХВ, ДОХ 5. Бэлгэвч хэрэглэхийн ач холбогдол, 6. Бэлгийн чиг баримжаа ба хүйсийн баримжаа илэрхийлэл, 7. Үерхэл нөхөрлөл ба харилцаа, 8. Эрчүүдийн бэлгийн эрүүл мэнд, 9. Үр хөндөлт бол ЖСАХ биш, 10 Үргүйдэл гэх мэт

urtuulchison-surgalt
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search