“Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн цогц тусламж үйлчилгээ” өдөрлөг боллоо

Жил бүрийн 12 дугаар сарын 3-ны өдөр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдөр” тохиодог. Аяны хүрээнд дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдэд зориулан энэ [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search