Гишүүнээр элсэх ач холбогдол, давуу тал

  • Нийгэмлэгээс зохион байгуулж буй олон талт арга хэмжээнд оролцох, үйлчлүүлэх болон журмаар тогтоосон хөнгөлөлт эдлэх
  • Өөрсдийн дуу хоолой, санал бодлоо бусдад хүргэх
  • Мэдлэгээ дээшлүүлэх, нээлттэй харилцах арга барилд суралцах, найз нөхөдтэй болох

Гишүүнээр элсэхэд тавигдах шаардлага

  • Сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцох сонирхолтой
  • Бусдад туслах чин хүсэлтэй байхад л хангалттай.

Сайн дурынхан нь нийгмийн хөгжилд үнэлшгүй хувь нэмрээ оруулж чаддаг их нөөц, хүч юм.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search