Удирдах зөвлөлийн хурал боллоо

 In Шинэ мэдээ
Удирдах зөвлөлийн хурал 9 сарын 24-нд Улаанбаатар хотноо болж, нийгэмлэгийн 2020-2021 оны тайлан, 2022 оны төлөвлөгөөг хэлэлцэв.  Цахим болон танхим хосолсон байдлаар гишүүдийн ирцийг хангасан бөгөөд танхимаар оролцогчдоос түргэвчилсэн тестээр шинжилгээ авч, биеийн халуун үзэж, гараа ариутгаж, маскаа цаг тутам сольж, дэглэмээ баримтлан ажилласан.
Board members meeting of MFWA. ESEAOR, IPPF 24 september 2021. #mfwa #IPPF #ESEAOR_IPPF
Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search