Сумын эх баригч нарт сургалт хийлээ

 In Шинэ мэдээ

Увс аймгийн Эрүүл мэндийн газрын урилгаар нийгэмлэгийн харьяа Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг-ийн Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч Д.Энхзаяа Жирэмснээс сэргийлэх арга хэрэгслийн хэрэглээ, гэр бүл төлөвлөлтийн талаар сургалтыг цахимаар орлоо. Тус сургалтанд Увс аймгийн сумын эх баригч болон эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч нар нийт 20 гаруй хүн оролцлоо.

2023.05.08

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search