ШУТИС дээр оюутан, залуучуудад арга хэмжээ зохион байгууллаа.

 In Шинэ мэдээ

Дэлхийн гэр бүлийн өдрийн хүрээнд төв ШУТИС дээр оюутан, залуучуудад гэр бүл төлөвлөлт, жирэмслэхээс хамгаалах арга хэрэгслийн ач холбогдол, сарын тэмдэг, БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл өгөх 3 өртөө ажиллаж байна. Өдөрлөгт Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг ТББ Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг -ийн эмч, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв-ийн мэргэжилтнүүд мэдээлэл өглөө. Оюутан залууст жирэмсэн эхийн ачааллыг мэдрүүлэх дасгал, сонирхолтой арга хэмжээг мөн зохион байгууллаа.

Хамтран зохион байгуулсан @ШУТИС Бизнес удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн Олон нийттэй харилцах тэнхимийн багш оюутнуудад талархсанаа илэрхийлье.

2023.05.15

Recent Posts
Comments
  • mfwa-admin
    Reply

    hi

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search