ШУТИС ДЭЭР ОЮУТАН, ЗАЛУУЧУУДАД АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Дэлхийн гэр бүлийн өдрийн хүрээнд төв ШУТИС дээр оюутан, залуучуудад гэр бүл төлөвлөлт, жирэмслэхээс хамгаалах арга хэрэгслийн ач холбогдол, сарын тэмдэг, БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл өгөх 3 өртөө ажиллаж байна. Өдөрлөгт Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг ТББ Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг -ийн эмч, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв-ийн мэргэжилтнүүд мэдээлэл өглөө. Оюутан залууст жирэмсэн эхийн ачааллыг мэдрүүлэх дасгал, сонирхолтой арга хэмжээг мөн зохион байгууллаа.

Хамтран зохион байгуулсан @ШУТИС Бизнес удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн Олон нийттэй харилцах тэнхимийн багш оюутнуудад талархсанаа илэрхийлье.