“ҮЕ ТЭНГИЙН СУРГАГЧ” БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийгэмлэгийн шинэ салбар Говь-Алтай аймагт 4 дүгээр сарын 21-22-ний өдрүүдэд “Үе тэнгийн сургагч” бэлтгэх сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Нийт 25 сурагч “Үе тэнгийн сургагч”-аар бэлтгэгдсэн ба сургалтыг Y-PEER Mongolia-н мастер багш Г.Сосорбарам болон Төв аймгийн салбарын мeнeжeр Б.Отгонлхагва нар удирдан чиглүүллээ.

2023.04.28