2024-2029 ОНЫ СТРАТЕГИ ХЭЛЭЛЦЭХ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

Нийгэмлэгийн стратеги хэлэлцэх уулзалт 5 сарын 24-26-ны өдрүүдэд УБ хотноо болж байна. Тус хэлэлцүүлгийг Олон улсын Гэр бүл төлөвлөлтийн холбооны Зүүн ба Зүүн өмнөд Ази, Далайн бүсийн Гадаад харилцааны захирал Жессен Рокас, МГБССН-ийн гүйцэтгэх захирал Б.Мөнхцэцэг нар удирдан чиглүүллээ.

Тус хэлэлцүүлэгт салбарын өсвөрийн эмч клубын сурагчид, сайн дурын гишүүд, салбарын тэргүүн, Удирдах зөвлөлийн гишүүн, ажилтнуудын төлөөлөл гэсэн нийт 25 хүн оролцлоо.

Манай нийгэмлэг нь 1994 оноос хойш 30 шахам жилийн хугацаанд алслагдсан орон нутгийн хүн амд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, өсвөрийн эмч, бяцхан эмч хөтөлбөрөөр дамжуулан хүүхэд залууст бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол олгоход чиглэн ажиллаа.