Удирдах зөвлөлийн хурал боллоо

Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн ээлжилт хурал боллоо. Тус хурлаар 2023 оны тайлан, 2024 оны төлөвлөгөөг баталлаа. Хурлыг нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Б.Ганболд удирдаж явууллаа