ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХ АЧ ХОЛБОГДОЛ, ДАВУУ ТАЛ

  • Нийгэмлэгээс зохион байгуулж буй олон талт арга хэмжээнд оролцох, үйлчлүүлэх болон журмаар тогтоосон хөнгөлөлт эдлэх
  • Өөрсдийн дуу хоолой, санал бодлоо бусдад хүргэх
  • Мэдлэгээ дээшлүүлэх, нээлттэй харилцах арга барилд суралцах, найз нөхөдтэй болох

ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

  • Сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцох сонирхолтой
  • Бусдад туслах чин хүсэлтэй байхад л хангалттай.

Сайн дурынхан нь нийгмийн хөгжилд үнэлшгүй хувь нэмрээ оруулж чаддаг их нөөц, хүч юм.