2024 оны үйл явдлын хураангуй

2024.05.20-05.25

Олон улсын Гэр бүл төлөвлөлтийн холбооны магадлан итгэмжлэлийн баг МУ-д ажиллана.

2024.07.01-07.04

Youth SRHR Network in East & Southeast Asia and Pacific (YSNAP) Зүүн ба Зүүн өмнөд Ази, Далайн бүсийн Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн залуучуудын сүлжээний F2F хуралдаан-Монгол улс

2024.07.05

МГБССН-ийн Бэлгийн боловсролын төвийн нээлт УБ хотноо болно