Эрхэм таны өгсөн хандив Монголын алслагдсан орон нутагт амьдарч буй, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах боломжгүй иргэдэд явуулын тусламж үйлчилгээг үзүүлэхэд зарцуулагдах болно.